İyilik Kutuları

İyilik
Kutuları

Bir çocuk gülümser ve gelecek değişir.

Bugünü güzelleştirmenin, yarını güzelleştirmek olduğuna inanıyoruz.
Bu yüzden Kahve Dünyası olarak, destek verdiğimiz sivil toplum kıuruluşları için özel olarak hazırladığımız İyilik Kutuları'nın satışı ile çocuklarımızın geleceğine umut oluyoruz.

Destek verdiğimiz sivil toplum kuruluşlarındaki çocuklarımızın çizimlerini, çikolata kutularımıza taşıyor; bu kutuların satışından elde edilen gelirin bir kısmını bu kuruluşlara bağışlıyoruz.

Kahve Dünyası İyilik Kutuları

İyilik Kutuları projesi kapsamında, Darüşşafaka Cemiyeti, KAÇUV, AÇEV, TEGV, Koruncuk Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na destek veriyoruz.

Darüşşafaka Cemiyeti’yle 2011 yılından beri devam eden iş birliğimiz kapsamında, çocukların eğitimine katkı sağlıyor ve eğitimde fırsat eşitliğini destekliyoruz.

Ülkenin dört bir yanından ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiren ve uygulayan AÇEV’i bağışlarımızla destekleyerek, toplumsal farkındalığın artmasına destek veriyoruz.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na yaptığımız bağışlarla, ihtiyacı olan Cerebral Palsy'li çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyon desteği almasına katkı sağlıyoruz.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı iş birliğimizle ilköğretim çağındaki çocuklarımızın donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri için eğitimlerine destek veriyoruz.

Gelecekte de sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz projelerimizi ve iş birliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Çünkü biliyoruz ki, bugün gülümseyen çocuklar, yarını güzelleştirecek olanlar.

Kahve Dünyası İyilik Kutuları